PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-gda-2 / Brak zasilania na części zasilaczy

PIONIER Ticket #117962

 
TICKET NUMBER:   117962
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-gda-2 / Brak zasilania na części zasilaczy
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2021-03-17 13:14


---------------- Last action ----------------
2021-03-17 14:18 Correspondence added
Najprawdopodobniej awaria jest spowodowane przez nieprawidłową pracę zasilaczy
lub chassis ponieważ zasilanie w węźle PIONIER działa prawidłowo. Być może
konieczny będzie restart urządzenia - zostanie to zaplanowane z wyprzedzeniem.------------------ History ------------------
2021-03-17 13:14 Ticket created
O godz. 12:45 odnotowaliśmy zanik zasilania na PSM1-PSM6. Urządzenie pracuje na
pozostałych zasilaczach. Sprawdzamy przyczynę awarii.