PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Hamburg-Geneva / Planowane prace,Stuttgart

PIONIER Ticket #98099

 
TICKET NUMBER:   98099
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Hamburg-Geneva / Planowane prace,Stuttgart
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-01-24 15:03

PROBLEM START:   2020-03-02 22:00
PROBLEM END:    2020-03-03 05:00


---------------- Last action ----------------
2020-03-03 07:22 Correspondence added
Prace zostały zakończone. Połączenie pracuje poprawnie. Przerwa w łączności wyniosła 3godz. 19 min.


------------------ History ------------------
2020-03-03 04:03 Correspondence added
Połączenie przywrócone zostało o godz. 1:28

2020-03-02 22:13 Correspondence added
Prace rozpoczęte zgodnie z planem. Od godz. 22:09 obserwujemy brak połączenia.

2020-02-18 15:24 Correspondence added
Zmieniono godzinę rozpoczęcia prac z 23:00 na 22:00.


2020-02-18 15:23 Starts changed from Mon Mar 02 23:00:00 2020 to Mon Mar 02 22:00:00 2020


2020-01-24 15:03 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace na infrastrukturze kablowej w
Stuttgarcie. W trakcie prac wystąpi 6-cio godzinna przerwa w połączeniu
Hamburg-Geneva.