PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-gva / awaria zasilacza PEM0

PIONIER Ticket #85121

 
TICKET NUMBER:   85121
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-gva / awaria zasilacza PEM0
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2019-05-13 21:11


---------------- Last action ----------------
2019-05-29 11:11 Correspondence added
Zasilacz zostanie wymieniony. O terminie wymiany będziemy informować w
aktualizacji tej etykiety.------------------ History ------------------
2019-05-13 21:11 Ticket created
Od godziny 18:57 urządzenie mx-gva zgłasza błąd zasilacza PEM0. Urządzenie jest
zasilane z pozostałych 3 zasilaczy.