PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

CenturyLink GWS / Prace planowe na łączach podstawowych,Berlin

PIONIER Ticket #81364

 
TICKET NUMBER:   81364
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   CenturyLink GWS / Prace planowe na łączach podstawowych,Berlin
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2019-02-20 15:17

PROBLEM START:   2019-03-19 03:00
PROBLEM END:    2019-03-19 05:00


---------------- Last action ----------------
2019-03-19 07:10 Correspondence added
Prace zostały zakończone. Połaczenie pracuje poprawnie. Przerwa w łączności wyniosła 17 min.


------------------ History ------------------
2019-03-19 03:36 Correspondence added
O godz. 3:33 połączenie zostało przywrócone.

2019-03-19 03:34 Correspondence added
Od godz. 3:16 obserwujemy brak połączenia do węzła CenturyLink w Berlinie.

2019-02-20 15:17 Ticket created
W podanym oknie czasowym CenturyLink przeprowadzi aktualizacje oprogramowania
na urządzeniach Juniper. W trakcie prac spodziewana jest 30 minutowa przerwa w
dostępie do połączeń podstawowych 10GE do węzła CenturyLink w Berlinie
(zagregowane-podstawowe) (Phy SCID:BBRH7943), BBRH7967 (Phy SCID:BBRH7960).