PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Amsterdam / prace planowane

PIONIER Ticket #80319

 
TICKET NUMBER:   80319
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Amsterdam / prace planowane
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2019-02-02 00:54

PROBLEM START:   2019-02-18 08:00
PROBLEM END:    2019-02-20 17:00


---------------- Last action ----------------
2019-02-22 17:19 Correspondence added
Prace zostały zakończone w terminie. Nie odnotowano przerwy w transmisji na
skutek prowadzonych prac.------------------ History ------------------
2019-02-20 10:13 Correspondence added
Odnotowane przerwy nie mialy zwiazku z tymi pracami planowymi i zostaly opisane
w TT#81258.


2019-02-18 23:36 Correspondence added
Problem występował od godziny 22:59 do godziny 23:32 (33minuty), a nie jak
wcześniej podano ok. 1 minuty.


2019-02-18 22:59 Correspondence added
Zaobserwowano chwilowy brak połączenia (ok 1 min) pomiędzy Amsterdamem a
Genewą.


2019-02-02 00:54 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w węźle sieci PIONIER w Amsterdamie AMS9 polegające na wymianie wadliwych elementów układu chłodniczego i przeprowadzeniu testów funkcjonalności w celu sprawdzenia poprawnego działania systemu. W trakcie prac nie jest przewidywana przerwa w transmisji jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.