PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Telia PCWS / Planowe prace na łączach zapasowych do Warszawy (IC-303120/IC-303121)

PIONIER Ticket #80238

 
TICKET NUMBER:   80238
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Telia PCWS / Planowe prace na łączach zapasowych do Warszawy (IC-303120/IC-303121)
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2019-01-31 14:18

PROBLEM START:   2019-02-21 23:00
PROBLEM END:    2019-02-22 05:00


---------------- Last action ----------------
2019-02-22 03:29 Correspondence added
Połączenie zostało przywrócone o godz. 1:19. 
Prace zostały zakończone. 
Przerwa w łączności trwała 2h 10min.


------------------ History ------------------
2019-02-21 23:14 Correspondence added
Prace rozpoczęte zgodnie z planem. Od godz. 23:09 obserwujemy brak połączenia w podanej relacji.

2019-01-31 14:18 Ticket created
W podanym oknie czasowym Telia przeprowadzi prace dotyczące migracji węzła w
Lesznie. W związku z tym przewidziana jest 6-cio godzinna przerwa w dostępie do
usługi łącz zapasowych do Warszawy (IC-303120/IC-303121).