PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Plix / Planowane prace

PIONIER Ticket #80138

 
TICKET NUMBER:   80138
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Plix / Planowane prace
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2019-01-29 12:21

PROBLEM START:   2019-02-20 22:00
PROBLEM END:    2019-02-21 04:00


---------------- Last action ----------------
2019-02-21 07:45 Correspondence added
Prace zakończone. Nie odnotowaliśmy przerw w łączności.


------------------ History ------------------
2019-01-29 12:21 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w PLIX polegające na
przeniesieniu usług dla: Microsoft, CloudFlare, Exatel oraz 3s, na nowa
infrastrukturę. W trakcie prac spodziewana jest 20 minutowa przerwa w dostępie
do usług.