PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

GEANT / Planowane prace na GEANT Open

PIONIER Ticket #79738

 
TICKET NUMBER:   79738
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   GEANT / Planowane prace na GEANT Open
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2019-01-22 15:52

PROBLEM START:   2019-03-04 11:00
PROBLEM END:    2019-03-04 18:00


---------------- Last action ----------------
2019-03-04 22:30 Correspondence added
Prace zostały zakończone w terminie.------------------ History ------------------
2019-02-14 14:57 Correspondence added
Prace przeniesiono na 4 marca.


2019-02-14 14:56 Due changed from Thu Feb 14 18:00:00 2019 to Mon Mar 04 18:00:00 2019


2019-02-14 14:56 Starts changed from Thu Feb 14 11:00:00 2019 to Mon Mar 04 11:00:00 2019


2019-02-06 08:33 Due changed from Tue Feb 05 18:00:00 2019 to Thu Feb 14 18:00:00 2019


2019-02-06 08:33 Starts changed from Tue Feb 05 11:00:00 2019 to Thu Feb 14 11:00:00 2019


2019-01-22 15:52 Ticket created
W związku z migracją usług na routerze GEANT w Londynie (mx1.lon.uk.geant.net)
na nowy interfejs nastąpi przerwa w korzystaniu z usługi GEANT Open (PSNC 10G
GeO) dla PIONIER. Przewidywany czas prac to 3-4 godzin w podanym oknie
czasowym.