PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Katowice - Kraków / Planowane prace kablowe

PIONIER Ticket #79658

 
TICKET NUMBER:   79658
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Katowice - Kraków / Planowane prace kablowe
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2019-01-21 12:54

PROBLEM START:   2019-03-01 00:00
PROBLEM END:    2019-03-01 05:00


---------------- Last action ----------------
2019-03-06 15:07 Correspondence added
Prace zostały zakończone.------------------ History ------------------
2019-03-01 08:44 Due changed from Wed Mar 13 04:00:00 2019 to Fri Mar 01 05:00:00 2019


2019-03-01 08:44 Starts changed from Wed Mar 13 00:00:00 2019 to Fri Mar 01 00:00:00 2019


2019-03-01 08:43 Due changed from Fri Mar 01 05:00:00 2019 to Wed Mar 13 04:00:00 2019


2019-03-01 08:43 Starts changed from Fri Mar 01 00:00:00 2019 to Wed Mar 13 00:00:00 2019


2019-03-01 07:08 Correspondence added
Prace zostały zakończone.


2019-03-01 02:38 Correspondence added
O godz. 2:29 przywrócona została łączność w systemie DWDM2, a o godz. 02:31
przywrócona została łączność w systemie DWDM3.


2019-03-01 00:07 Correspondence added
Prace rozpoczęte zgodnie z planem. Od godz. 00:05 obserwujemy brak połączenia w
relacji Katowice - Kraków.


2019-02-26 07:46 Correspondence added
Prace zaplanowane na 01.03.2019 godz. 0:00 – 5:00 odbędą się planowo.

2019-02-14 21:49 Due changed from Fri Feb 15 05:00:00 2019 to Fri Mar 01 05:00:00 2019


2019-02-14 21:49 Starts changed from Fri Feb 15 00:00:00 2019 to Fri Mar 01 00:00:00 2019


2019-02-14 21:49 Correspondence added
Prace przewidziane na dzień 15.02 się nie odbędą. Nowy termin zostanie
ustalony.


2019-02-08 05:08 Correspondence added
Prace zgodnie z planem na dziś zostały zakończone.

2019-02-08 05:07 Due changed from Fri Mar 01 05:00:00 2019 to Fri Feb 15 05:00:00 2019


2019-02-08 05:07 Starts changed from Fri Feb 08 00:00:00 2019 to Fri Feb 15 00:00:00 2019


2019-02-08 01:56 Correspondence added
O godz. 1:24 przywrócona została łączność w systemie DWDM2, a o godz. 1:51 przywrócona została łączność w systemie DWDM3.

2019-02-08 00:15 Correspondence added
Korekta: Brak połączenia w relacji Katowice - Kraków obserwujemy od godz. 00:11.

2019-02-08 00:12 Correspondence added
Prace rozpoczęte zgodnie z planem. Od godz. 00:1 obserwujemy brak połączenia w relacji Katowice - Kraków.

2019-02-07 10:46 Correspondence added
Prace zaplanowane na 08.02.2019 godz. 0:00 – 5:00 odbędą się planowo.


2019-01-31 07:30 Starts changed from Tue Jan 08 00:00:00 2019 to Fri Feb 08 00:00:00 2019


2019-01-31 07:29 Starts changed from Fri Feb 01 00:00:00 2019 to Tue Jan 08 00:00:00 2019


2019-01-29 15:11 Correspondence added
Ze względu na złe warunki atmosferyczne prace przewidziane na 01.02.2019
zostały odwołane.
Nowy termin 08.02.2019

01.02.2019 godz. 0:00 – 5:00 Odwołane
08.02.2019 godz 0:00 - 5:00 nowy termin
15.02.2019 godz. 0:00 – 5:00
01.03.2019 godz. 0:00 – 5:00
Każdy z w/w terminów potwierdzony będzie na 12h przed rozpoczęciem prac. W
trakcie prac wystąpią przerwy w transmisji w podanych oknach czasowych.


2019-01-21 12:54 Ticket created
W związku z trwającą modernizacją linii kolejowej E30 planowane są prace
kablowe w podanych poniżej terminach w sieci PIONIER w relacji Katowice -
Kraków:

01.02.2019 godz. 0:00 – 5:00
15.02.2019 godz. 0:00 – 5:00
01.03.2019 godz. 0:00 – 5:00
Każdy z w/w terminów potwierdzony będzie na 12h przed rozpoczęciem prac. W
trakcie prac wystąpią przerwy w transmisji w podanych oknach czasowych.