PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Puławy - Lublin / planowane prace kablowe

PIONIER Ticket #63001

 
TICKET NUMBER:   63001
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Puławy - Lublin / planowane prace kablowe
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2018-03-08 16:12

PROBLEM START:   2018-03-09 08:00
PROBLEM END:    2018-04-09 00:00


---------------- Last action ----------------
2018-07-19 10:51 Correspondence added
Prace związane z budową obiektu w sąsiedztwie linii nadal trwają.------------------ History ------------------
2018-03-26 12:51 Correspondence added
Wstępne prace polegające na zabezpieczeniu infrastruktury zostały zakończone,
lecz nadal odbywają się w okolicy prace w zbliżeniu do linii.


2018-03-26 12:50 Due changed from Fri Mar 09 16:00:00 2018 to Mon Apr 09 00:00:00 2018


2018-03-08 16:12 Ticket created
W podanym oknie czasowym na terenie UMCS w Lublinie prowadzone będą prace
kablowe związane z zabezpieczeniem linii światłowodowej.

Prace nie powinny spowodować przerwy w transmisji, lecz jest to okres
podwyższonego ryzyka.