PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-kat / nieprawidłowa praca w zakresie obsługi multicast

PIONIER Ticket #125301

 
TICKET NUMBER:   125301
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-kat / nieprawidłowa praca w zakresie obsługi multicast
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2021-09-24 12:34


---------------- Last action ----------------
2021-10-26 15:45 Correspondence added
Planowana jest jeszcze aktualizacja oprogramowania na zapasowym RE.
Prawdopodobnie w tym tygodniu.------------------ History ------------------
2021-10-22 11:25 Correspondence added
Zaimplementowano nową wersję oprogramowania. Sprawdzana jest stabilność
działania rozwiązania.


2021-10-01 09:43 Correspondence added
Prace zostały przełożone na dzień 06.10.2021


2021-10-01 09:42 Due changed from Not set to Wed Oct 06 11:00:00 2021


2021-09-30 15:40 Correspondence added
Na najbliższy poniedziałek tj. 4.10 godz. 11:00 zaplanowano przełączenie na
główny RE. Podczas przełączenia spodziewana jest przerwa w działaniu
przełącznika ok 5-10 minut.


2021-09-24 16:16 Correspondence added
Urządzenie na czas nieokreślony pozostanie przełączone na zapasowy RE.


2021-09-24 12:34 Ticket created
W związku z nieprawidłową pracą przełacznika mx-kat w zakresie obsługi
multicastu - został on w trybie awaryjnym przełączony na zapasowy RE -
działający z oprogramowaniem poprawnie obsługującym multicast.