PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Gorzów Wlkp. - Słubice / Prace planowe, Słubice

PIONIER Ticket #125100

 
TICKET NUMBER:   125100
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Gorzów Wlkp. - Słubice / Prace planowe, Słubice
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-09-20 13:47

PROBLEM START:   2021-09-23 00:00
PROBLEM END:    2021-09-23 23:00


---------------- Last action ----------------
2021-10-05 11:17 Correspondence added
Prace zostały zakończone.------------------ History ------------------
2021-09-20 13:47 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace kablowe w węźle sieci PIONIER.
Prace nie spowodują przerwy transmisji ale jest to okres podwyższonego ryzyka.