PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań - Warszawa / Brak połączenia

PIONIER Ticket #124839

 
TICKET NUMBER:   124839
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   Poznań - Warszawa / Brak połączenia 
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-09-10 13:01


---------------- Last action ----------------
2021-09-27 15:07 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2021-09-14 09:11 Correspondence added
Awaria miała miejsce w miejscowości Nowy Gołębiew i była spowodowana częściowym
uszkodzeniem kabla w trakcie przewiertów sterowanych pod budowę gazociągu.

Obecnie rurociąg jest zabezpieczony. Dalsze prace zabezpieczające rurociąg
poprzez naprawę uszkodzonej rury odbędą się jutro 15.09,2021.


2021-09-10 22:20 Correspondence added
Łączność została przywrócona o godz. 19:06

2021-09-10 19:33 Correspondence added
Serwisant poinformował o pięciu uszkodzonych włóknach w lokacji Górki.
Dokonano pomiarów i przepięto połączenie.


2021-09-10 17:00 Correspondence added
Rozpoczęto prace o godzinie 16:50.


2021-09-10 15:43 Correspondence added
Przerwa dotyczy systemu DWD2. DWDM3 działa prawidłowo.


2021-09-10 15:17 Correspondence added
Powiadomiony serwisant linii musi wykonać pomiary reflektometryczne w celu
ustalenia miejsca awarii. Spodziewany czas rozpoczęcia pomiarów godzina 16:30.


2021-09-10 13:15 Correspondence added
Prawdopodobnie awarii uległ kabel światłowodowy. Problem został zgłoszony do
serwisanta kabla.


2021-09-10 13:01 Ticket created
Awaria na odcinku Górki - Golędzkie.