PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Amsterdam / Planowane prace

PIONIER Ticket #124619

 
TICKET NUMBER:   124619
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Amsterdam / Planowane prace
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-09-05 20:03

PROBLEM START:   2021-09-28 08:00
PROBLEM END:    2021-09-28 17:00


---------------- Last action ----------------
2021-09-30 08:20 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2021-09-05 20:03 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace serwisowe w węźle sieci PIONIER
w Amsterdamie AMS9, polegające na konserwacji i naprawie sterowników systemu
zarządzania budynkiem. W trakcie prac nie jest przewidywana przerwa w
transmisji jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.