PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

BASNET / Prace w sieci NTEC

PIONIER Ticket #121399

 
TICKET NUMBER:   121399
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   BASNET / Prace w sieci NTEC
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-06-14 15:33

PROBLEM START:   2021-06-25 00:00
PROBLEM END:    2021-06-25 05:00


---------------- Last action ----------------
2021-06-25 07:25 Correspondence added
W czasie prac zaobserwowano przerwę w działaniu połączenia PIONER-NTEC 10Gen od
godz. 00:01 do godz. 04:09.
Przerwa w transmisji wyniosła 4h 8min.------------------ History ------------------
2021-06-25 07:21 Correspondence added
Prace zostały zakończone o godz. 04:36.


2021-06-25 01:27 Correspondence added
O godz. 00:01 prace zostały rozpoczęte.


2021-06-14 15:33 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace serwisowe w sieci NTEC, które
spowodują przerwę w działaniu połączenia PIONER-NTEC 10Gen. W trakcie prac
wystąpi do 5h przerwy w dostępie do usług.