PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Ownice / Brak zasilania

PIONIER Ticket #121222

 
TICKET NUMBER:   121222
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   Ownice / Brak zasilania
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-06-11 08:20


---------------- Last action ----------------
2021-06-19 08:24 Correspondence added
Nie obserwujemy dalszych problemów z zasilaniem.------------------ History ------------------
2021-06-11 08:26 Correspondence added
Zasilanie zostało przywrócone o 08:31.


2021-06-11 08:20 Ticket created
W obiekcie w Ownicach brak jest zasilania napięciem przemiennym z sieci.
Wyłączenie trwa od godziny 08:08. Urządzenia są zasilane bateryjnie.