PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Lublin / Brak zasilania

PIONIER Ticket #121119

 
TICKET NUMBER:   121119
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   Lublin / Brak zasilania
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-06-09 10:35


---------------- Last action ----------------
2021-06-19 08:24 Correspondence added
Nie obserwujemy dalszych problemów z zasilaniem.------------------ History ------------------
2021-06-09 11:29 Correspondence added
Brak zasilania spowodowany był pracami po stronie dostawcy energii
elektrycznej. Obecnie zasilanie działa prawidłowo.


2021-06-09 10:35 Ticket created
W węźle w Lublinie o godzinie 10:29 odnotowano chwilowy brak zasilania
napięciem przemiennym. Obecnie zasilanie działa prawidłowo.