PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Zurych / Planowane prace serwisowe

PIONIER Ticket #120283

 
TICKET NUMBER:   120283
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Zurych / Planowane prace serwisowe
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2021-05-20 13:40

PROBLEM START:   2021-09-20 08:00
PROBLEM END:    2021-09-24 19:00


---------------- Last action ----------------
2021-05-20 13:40 Ticket created
W podanym oknie czasowym planowane sa prace serwisowe w węźle kolokacji sieci
PIONIER w Zurychu (Szwajcaria). Nie spowodują one przerwy w transmisji, ale
jest to okres podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------