PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań - Sochaczew / Prace kablowe, Promno - Góra

PIONIER Ticket #120020

 
TICKET NUMBER:   120020
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Poznań - Sochaczew / Prace kablowe, Promno - Góra
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-05-13 13:03

PROBLEM START:   2021-05-14 00:00
PROBLEM END:    2021-05-14 23:00


---------------- Last action ----------------
2021-06-18 15:00 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2021-05-13 13:03 Ticket created
W podanym czasie prowadzone będą prace w zakresie przebudowy linii
światłowodowej sieci PIONIER w związku z rozbudową drogi gminnej Promno - Góra.
Prace nie spowodują przerw w transmisji ale jest to okres podwyższonego ryzyka.
Prace odbędą się w relacji Sochaczew - Poznań na odcinku Gniezno - Poznań.