PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Amsterdam / Planowane prace

PIONIER Ticket #119979

 
TICKET NUMBER:   119979
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Amsterdam / Planowane prace
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-05-12 18:02

PROBLEM START:   2021-06-22 08:00
PROBLEM END:    2021-06-22 17:00


---------------- Last action ----------------
2021-06-22 15:12 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2021-05-12 18:02 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w węźle sieci PIONIER w
Amsterdamie AMS9 polegające na prewencyjnej inspekcji transformatorów . W
trakcie prac nie jest przewidywana przerwa w transmisji jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka