PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Koszalin - Gdańsk / Prace planowe,Dzierżążno

PIONIER Ticket #119480

 
TICKET NUMBER:   119480
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Koszalin - Gdańsk / Prace planowe,Dzierżążno
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-04-29 16:44

PROBLEM START:   2021-05-06 00:00
PROBLEM END:    2021-05-06 23:59


---------------- Last action ----------------
2021-06-18 14:56 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2021-04-29 16:44 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace planowe związane z
zabezpieczeniem linii światłowodowej w miejscu kolizji z budowanym gazociągiem.
Prace nie spowodują przerwy transmisji ale jest to okres podwyższonego ryzyka.