PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Warszawa-Białystok / Przebudowa linii światłowodowej

PIONIER Ticket #118579

 
TICKET NUMBER:   118579
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Warszawa-Białystok / Przebudowa linii światłowodowej
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-04-09 13:44

PROBLEM START:   2021-05-14 07:00
PROBLEM END:    2021-05-17 19:00


---------------- Last action ----------------
2021-06-24 12:06 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2021-05-15 14:32 Correspondence added
O godzinie 14:27 odnotowano brak połączenia na łączu zapasowym do BIAMAN.


2021-05-12 22:34 Due changed from Sun May 09 19:00:00 2021 to Mon May 17 19:00:00 2021


2021-05-12 22:34 Starts changed from Sat May 08 07:00:00 2021 to Fri May 14 07:00:00 2021


2021-05-12 22:33 Correspondence added
Nowy termin prowadzenia prac: od 14.05.2021r godz. 07:00 do 17.05.2021r godz.
19:00.


2021-04-24 10:23 Correspondence added
Prace zostaną przeprowadzone w nowym oknie czasowym (08.05 godz. 7:00 - 09.05
godz. 19:00).


2021-04-24 10:21 Due changed from Sun May 02 19:00:00 2021 to Sun May 09 19:00:00 2021


2021-04-24 10:21 Starts changed from Sat May 01 07:00:00 2021 to Sat May 08 07:00:00 2021


2021-04-09 13:44 Ticket created
W podanym oknie czasowym w miejscowości Wołomin-Tłuszcz, relacja:
Warszawa-Białystok, odcinek Warszawa-Wyszków (GPZ Wołomin - GPZ Tłuszcz)
realizowana będzie przebudowa linii światłowodowej. Prace spowodują przerwę w
transmisji.