PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Olsztyn - Białystok / Brak zasilania, Lebiedzin

PIONIER Ticket #112780

 
TICKET NUMBER:   112780
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   Olsztyn - Białystok / Brak zasilania, Lebiedzin
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-11-22 15:50


---------------- Last action ----------------
2020-11-23 14:35 Correspondence added
Awaria została usunięta. Zasilanie zostało przywrócone.------------------ History ------------------
2020-11-22 21:58 Correspondence added
Awarię spowodował upadek drzewa na linię wysokiego napięcia. Przybliżony termin
zakończenia naprawy: 23.11.2020 godz 12.00.


2020-11-22 15:50 Ticket created
Od godz. 15:43 brak zasilania w węźle. Urządzenia pracują na zasilaniu
bateryjnym. Przyczyna oraz czas usunięcia awarii nieznane.