PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Warszawa - Radom / Prace planowe

PIONIER Ticket #112620

 
TICKET NUMBER:   112620
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Warszawa - Radom / Prace planowe
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-11-17 15:00

PROBLEM START:   2020-11-25 00:00
PROBLEM END:    2020-11-25 06:00


---------------- Last action ----------------
2020-11-25 07:46 Correspondence added
Prace zostały zakończone bez przerwy w połączeniu.
Powyższy czas rozpoczęcia prac jest błędny i tyczy się etykiety #112959: Kraków
- Kielce / brak połączenia.------------------ History ------------------
2020-11-25 00:11 Correspondence added
Prace zostały rozpoczęte o godz. 00:00.


2020-11-17 15:00 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w sieci Netia na odcinku
Warszawa - Warka. W trakcie prac nastąpi 30 minutowa przerwa w dostępie do
usług.