PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Toruń - Gdańsk / Prace kablowe, Tczew

PIONIER Ticket #112300

 
TICKET NUMBER:   112300
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Toruń - Gdańsk / Prace kablowe, Tczew
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2020-11-09 14:47

PROBLEM START:   2020-12-02 01:00
PROBLEM END:    2020-12-02 05:00


---------------- Last action ----------------
2020-11-16 10:49 Correspondence added
Dla zapowiedzianych prac nastąpiła zmiana godzin.------------------ History ------------------
2020-11-16 10:47 Due changed from Wed Dec 02 04:00:00 2020 to Wed Dec 02 05:00:00 2020


2020-11-16 10:47 Starts changed from Wed Dec 02 00:01:00 2020 to Wed Dec 02 01:00:00 2020


2020-11-09 14:47 Ticket created
W podanym oknie czasowym w sieci Exatel prowadzone będą prace serwisowe na
kablu w miejscowości Tczew. Kabel będzie przełożony do nowej kanalizacji. W
czasie prac może wystąpić przerwa w dostępie do usług w podanej relacji.