PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Amsterdam - Genewa / prace planowane

PIONIER Ticket #111859

 
TICKET NUMBER:   111859
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Amsterdam - Genewa / prace planowane
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2020-11-01 11:58

PROBLEM START:   2020-11-06 13:00
PROBLEM END:    2020-11-06 16:00


---------------- Last action ----------------
2020-11-06 20:14 Correspondence added
W podanym okresie czasowym nie odnotowano przerw w łączności.------------------ History ------------------
2020-11-01 11:58 Ticket created
W podanym oknie czasowym wystąpią dostawca łącza przeprowadzi prace planowane
polegające na pomiarach światłowodowych włókien optycznych.

Prace spowodują przerwę w transmisji w relacji Amsterdam - Genewa.