PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

GEANT / Planowane prace na na łączu zapasowym AP2, AP2 IAS

PIONIER Ticket #111540

 
TICKET NUMBER:   111540
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   GEANT / Planowane prace na na łączu zapasowym AP2, AP2 IAS
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2020-10-27 20:06

PROBLEM START:   2020-12-10 07:00
PROBLEM END:    2020-12-10 08:00


---------------- Last action ----------------
2020-11-03 16:08 Due changed from Fri Nov 20 08:00:00 2020 to Thu Dec 10 08:00:00 2020------------------ History ------------------
2020-11-03 16:08 Starts changed from Fri Nov 20 07:00:00 2020 to Thu Dec 10 07:00:00 2020


2020-10-27 20:06 Ticket created
W podanym oknie czasowym w sieci GEANT prowadzone będą prace na łączach PIONIER
AP2, PIONIER AP2 IAS związane z aktualizacją konfiguracji protokołów trasowania
na mx1.ham.de. W trakcie prac przewidziana jest 15 minutowa przerwa na
połączeniu.