PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

GEANT / Planowane prace na na łączu zapasowym AP2, AP2 IAS

PIONIER Ticket #111539

 
TICKET NUMBER:   111539
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   GEANT / Planowane prace na na łączu zapasowym AP2, AP2 IAS
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2020-10-27 19:55

PROBLEM START:   2020-12-09 18:00
PROBLEM END:    2020-12-09 20:00


---------------- Last action ----------------
2020-11-03 16:06 Due changed from Thu Nov 19 20:00:00 2020 to Wed Dec 09 20:00:00 2020------------------ History ------------------
2020-11-03 16:06 Starts changed from Thu Nov 19 18:00:00 2020 to Wed Dec 09 18:00:00 2020


2020-10-27 19:55 Ticket created
W podanym oknie czasowym w sieci GEANT prowadzone będą prace na łączach PIONIER
AP2, PIONIER AP2 IAS związane z aktualizacją oprogramowania na mx1.ham.de. W
trakcie prac przewidziana jest 5 minutowa przerwa na połączeniu.