PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Warszawa - Białystok / Planowane prace kablowe

PIONIER Ticket #110859

 
TICKET NUMBER:   110859
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Warszawa - Białystok / Planowane prace kablowe
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-10-16 17:44

PROBLEM START:   2020-10-26 00:00
PROBLEM END:    2020-10-26 06:00


---------------- Last action ----------------
2020-10-26 05:41 Correspondence added
Zakończono prace, przerwa w działaniu usług trwała 2h 9min.------------------ History ------------------
2020-10-26 02:13 Correspondence added
Połączenie przywrócono o godzinie 2:10.


2020-10-26 00:04 Correspondence added
Prace rozpoczęte.


2020-10-16 17:44 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace kablowe na odcinku Warszawa -
Białystok.
Prace spowodują przerwę w transmisji.