PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Kraków - Rzeszów / Prace planowe na odcinku Kraków - Tarnów,Łazy

PIONIER Ticket #110779

 
TICKET NUMBER:   110779
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Kraków - Rzeszów / Prace planowe na odcinku Kraków - Tarnów,Łazy
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-10-15 08:35

PROBLEM START:   2020-10-15 08:00
PROBLEM END:    2020-10-15 18:00


---------------- Last action ----------------
2020-10-21 09:48 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2020-10-15 08:35 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w miejscowości Łazy związane z
budową przyłącza gazowego w zakresie zabezpieczenia rurociągu linii
światłowodowej w jednym miejscu skrzyżowania z przyłączem gazowym. Prace nie
spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.