PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

GEANT / Planowane prace na łączu podstawowym AP, AP IAS

PIONIER Ticket #110720

 
TICKET NUMBER:   110720
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   GEANT / Planowane prace na łączu podstawowym AP, AP IAS
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2020-10-14 13:42

PROBLEM START:   2020-10-29 07:00
PROBLEM END:    2020-10-29 08:00


---------------- Last action ----------------
2020-10-20 16:42 Due changed from Thu Oct 29 09:00:00 2020 to Thu Oct 29 08:00:00 2020------------------ History ------------------
2020-10-20 16:42 Starts changed from Thu Oct 29 08:00:00 2020 to Thu Oct 29 07:00:00 2020


2020-10-20 13:15 Due changed from Thu Oct 29 08:00:00 2020 to Thu Oct 29 09:00:00 2020


2020-10-20 13:15 Starts changed from Thu Oct 29 07:00:00 2020 to Thu Oct 29 08:00:00 2020


2020-10-14 13:42 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w sieci GEANT polegające na
aktualizacji BGP o EVPN oraz konfiguracji ISIS o TI-LFA na mx1.poz.pl.

W czasie prac przewidywane są utrudnienia w połączeniu do sieci GEANT na łączu
podstawowym przez ok. 15 minut, ale całe okno czasowe jest okresem
podwyższonego ryzyka.