PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

GEANT / Planowane prace na łączu podstawowym AP, AP IAS

PIONIER Ticket #110719

 
TICKET NUMBER:   110719
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   GEANT / Planowane prace na łączu podstawowym AP, AP IAS
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-10-14 13:16

PROBLEM START:   2020-10-28 17:00
PROBLEM END:    2020-10-28 19:00


---------------- Last action ----------------
2020-10-28 20:31 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2020-10-28 17:48 Correspondence added
o godz 17:41 odnotowano brak w/w połączenia


2020-10-20 16:56 Correspondence added
Nastąpiła korekta terminu w związku ze zmianą czasu letniego na czas zimowy.


2020-10-20 16:54 Due changed from Wed Oct 28 20:00:00 2020 to Wed Oct 28 19:00:00 2020


2020-10-20 16:54 Starts changed from Wed Oct 28 18:00:00 2020 to Wed Oct 28 17:00:00 2020


2020-10-14 13:16 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w sieci GEANT polegające na
aktualizacji wersji JUNOS do 18.4 na mx1.poz.pl
W czasie prac przewidywano utrudnienia w połączeniu do sieci GEANT na łączu
podstawowym przez około 5 minut, ale całe okno czasowe jest okresem
podwyższonego ryzyka.