PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

PIONIER / Aktualizacja oprogramowania urządzeń MX

PIONIER Ticket #109159

 
TICKET NUMBER:   109159
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   PIONIER / Aktualizacja oprogramowania urządzeń MX
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-09-18 15:48

PROBLEM START:   2020-09-22 06:00
PROBLEM END:    2020-09-22 08:00


---------------- Last action ----------------
2020-10-21 09:34 Correspondence added
Aktualizacja mx-tor będzie zgłaszana w odrębnej etykiecie.------------------ History ------------------
2020-09-23 13:10 Correspondence added
Zakończono aktualizację na platformie mx-lub.


2020-09-22 06:42 Correspondence added
O godzinie 6:19 rozpoczęto proces aktualizacji.


2020-09-18 15:48 Ticket created
W podanym oknie czasowym wykonana zostanie aktualizacja oprogramowania na
platformach mx-tor oraz mx-lub. W czasie prac spodziewana jest przerwa w
dostępie do urządzeń około 5-10 minut.