PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Bielsko-Biała - Katowice / Planowane prace kablowe

PIONIER Ticket #108920

 
TICKET NUMBER:   108920
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Bielsko-Biała - Katowice / Planowane prace kablowe
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2020-09-15 14:35

PROBLEM START:   2020-10-08 23:59
PROBLEM END:    2020-10-09 06:00


---------------- Last action ----------------
2020-09-15 14:35 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace kablowe w miejscowości
Czechowice Dziedzice w zakresie budowy nowego rurociągu, przełożenie odcinka
istniejącego kabla linii światłowodowej do rurociągu ułożonego po nowej trasie.
W trakcie prac wystąpi przerwa w transmisji w całym oknie czasowym.------------------ History ------------------