PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

NTEC(BASNET) / Planowane prace

PIONIER Ticket #108839

 
TICKET NUMBER:   108839
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   NTEC(BASNET) / Planowane prace
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-09-14 11:15

PROBLEM START:   2020-09-24 23:00
PROBLEM END:    2020-09-25 05:00


---------------- Last action ----------------
2020-09-25 06:55 Correspondence added
Prace zostały zakończone. Podczas prac zaobserwowano 4 krótkie (1 min) przerwy
transmisji do BASNET.------------------ History ------------------
2020-09-14 17:39 Correspondence added
Skorygowano okno czasowe dla prac.


2020-09-14 17:38 Due changed from Fri Sep 25 07:00:00 2020 to Fri Sep 25 05:00:00 2020


2020-09-14 17:38 Starts changed from Fri Sep 25 01:00:00 2020 to Thu Sep 24 23:00:00 2020


2020-09-14 11:15 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace serwisowe w sieci NTEC, które
spowodują przerwę w działaniu połączenia PIONER-NTEC 10Gen do 6 godzin.