PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

PIONIER / Cykliczne przeglądy węzłów

PIONIER Ticket #108719

 
TICKET NUMBER:   108719
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   PIONIER / Cykliczne przeglądy węzłów
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-09-10 15:42

PROBLEM START:   2020-09-14 09:00
PROBLEM END:    2020-09-18 20:00


---------------- Last action ----------------
2020-09-21 09:53 Correspondence added
Przeglądy węzłów zostały zakończone.------------------ History ------------------
2020-09-10 15:42 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace związane z cyklicznymi
przeglądami węzłów sieci PIONIER. Dotyczyć będą następujących obiektów:
14.09 Olsztyn
15.09 Elbląg, Ryki, Gdańsk, Kaliska Kościerskie
16.09 Bytów, Słupsk, Boleszewo, Koszalin
17.09 Stanomino, Ługowina, Mosty
18.09 Szczecin
W trakcie prac nie wystąpią przerwy w transmisji jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.