PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań-Sochaczew / Planowane prace,Grabów gmina Żychlin

PIONIER Ticket #108279

 
TICKET NUMBER:   108279
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Poznań-Sochaczew / Planowane prace,Grabów gmina Żychlin
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-09-03 09:44

PROBLEM START:   2020-09-09 00:00
PROBLEM END:    2020-09-09 23:00


---------------- Last action ----------------
2020-09-25 11:47 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2020-09-03 09:44 Ticket created
W podanym oknie czasowym w miejscowości Grabów koło Dobrzelina gmina Żychlin
prowadzone będą prace w zakresie zabezpieczenia rurociągu linii światłowodowej
w miejscach budowy linii energetycznej oświetlenia drogowego. Planowane prace
nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.