PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań-Sochaczew / Planowane prace,Konin

PIONIER Ticket #107599

 
TICKET NUMBER:   107599
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Poznań-Sochaczew / Planowane prace,Konin
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-08-24 10:43

PROBLEM START:   2020-09-16 00:00
PROBLEM END:    2020-09-16 23:00


---------------- Last action ----------------
2020-09-25 11:45 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2020-08-24 10:43 Ticket created
W podanym oknie czasowym w Koninie prowadzone będą prace w zakresie
zabezpieczenia rurociągu linii światłowodowej w jednym miejscu skrzyżowania z
przyłączem gazu. Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże
jest to okres podwyższonego ryzyka.