PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Olsztyn - Suwałki / przebudowa linii światłowodowej

PIONIER Ticket #102899

 
TICKET NUMBER:   102899
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Olsztyn - Suwałki / przebudowa linii światłowodowej
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2020-05-22 16:38

PROBLEM START:   2020-06-04 00:00
PROBLEM END:    2020-06-04 06:00


---------------- Last action ----------------
2020-05-22 16:38 Ticket created
Przebudowa linii światłowodowej sieci PIONIER w związku z rozbudową drogi
wojewódzkiej nr 655 w Olecku. W relacji :Olsztyn-Suwałki odcinek Olecko -
Suwałki. Miejscowość: Olecko. Zakres prac: budowa nowego rurociągu, przełożenie
odcinka istniejącego kabla linii światłowodowej do rurociągu ułożonego po nowej
trasie. Termin prowadzenia prac: od 03.06.2020r do 04.06.2020r

Planowane prace spowodują przerwę w transmisji : 04.06.2020r od godz. 00:00 do
godz. 06:00.------------------ History ------------------