PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Kraków - Rzeszów / Planowane prace kablowe,Ochmanów

PIONIER Ticket #102140

 
TICKET NUMBER:   102140
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Kraków - Rzeszów / Planowane prace kablowe,Ochmanów
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-05-07 11:23

PROBLEM START:   2020-05-13 00:00
PROBLEM END:    2020-05-13 23:00


---------------- Last action ----------------
2020-05-25 08:52 Correspondence added
Prace zakończone.------------------ History ------------------
2020-05-07 11:23 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace kablowe na odcinku Tarnów-Kraków
polegające na
zabezpieczeniu rurociągu linii światłowodowej w miejscu budowy przyłącza gazu w
miejscowości Ochmanów. Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji,
jednakże jest to
okres podwyższonego ryzyka.