PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-rb-lugowina / Brak połączenia

PIONIER Ticket #100740

 
TICKET NUMBER:   100740
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-rb-lugowina / Brak połączenia
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2020-03-26 09:15


---------------- Last action ----------------
2020-03-27 11:42 Correspondence added
Połączenie działa prawidłowo.------------------ History ------------------
2020-03-26 09:20 Correspondence added
Połączenie zostało przywrócone o 09:16.


2020-03-26 09:15 Ticket created
Od godziny 09:10 obserwujemy brak połączenia do mx-rb-lugowina. Prawdopodobną
przyczyną awarii jest brak zasilania w węźle.