PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-kat / awaria zasilacza PEM2

PIONIER Ticket #100739

 
TICKET NUMBER:   100739
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-kat / awaria zasilacza PEM2
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2020-03-26 07:14


---------------- Last action ----------------
2020-05-06 09:16 Correspondence added
Konieczna będzie wymiana zasilacza. Termin prac nieznany.------------------ History ------------------
2020-04-09 13:36 Correspondence added
Ustalono że zasilacz jest uszkodzony konieczna będzie wymiana. Czas naprawy
jest jeszcze nieustalony.


2020-03-26 07:14 Ticket created
Od godziny 6:38 przełącznik MX w Katowicach zgłasza problem z zasilaczem PEM2.
Pozostałe zasilacze pracują poprawnie.